{QUÈ SÓN LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES?}

 

que-son-inteligencies-multiples

 

Durant la dècada dels anys vuitanta, Howard Gardner – psicòleg de la Universitat de Harvard i i profesor de neurociencia – formulà la teoria de les Intel·ligències Múltiples. Encara a dia d’avui Gardner lidera estudis sobre els processos d’aprenentatge i la unicitat de l’individu.

 

Les evidències neurològiques sobre les quals es fonamenta la teoria de les Intel·ligències Múltiples confirmen que el cervell treballa i aprèn des de zones diferents, en funció de l’activitat que es dugui a terme. Cadascuna de les regions cerebrals que s’activa defineix un tipus d’intel·ligència: lògico-matemàtica, musical, cinètico-corporal, lingüística, visual-espacial, naturalista, intrapersonal i interpersonal.

 

La potencial plasticitat evolutiva del cervell facilita el funcionament, eficiència i interconnexió de les intel·ligències. A dia d’avui, sabem que aquesta plasticitat existeix durant tota la vida.

 

Malgrat que la teoria de les Intel·ligències Múltiples va néixer com un avenç en el camp neurològic, esdevé una eina d’immens valor en l’àmbit educatiu: engrandeix les possibilitats d’aprenentatge de cada zona del cervell i sobrepassa les limitacions de la formació convencional, basada principalment en les intel·ligències lingüística i lògico-matemàtica.

 

Així doncs, la teoria de les Intel·ligències Múltiples ens permet dissenyar una educació personalitzada. Les eines per fer-ho són aplicables a tot tipus de desenvolupament –tant si és considerat normal com si és més lent o bé si es detecten altes capacitats–. Mitjançant tècniques dirigides al desenvolupament de les diferents zones del cervell i, per tant, de les diferents intel·ligències, a Talents Latents acompanyem l’evolució cognitiva global.